Postanovlenie_sozdanii_uchreshdeniya_01.11.13_№581